If you have any comment about this blog or want to contact us, please mail to:teroknor.blog@gmail.com

Dec 6, 2007

但願人長久,千里共嬋娟

 明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。

 轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。
    ~蘇東坡 《水調歌頭》


 蘇軾,蘇子瞻,東坡先生,蘇東坡,唐宋八大家之一,我最愛的詩人、詞人、作家、文學家。

 他的詞句少了太白的的天真,缺了子美的沉鬱,異於淵明的逃離,而多了一種對親人、對國家、對週遭環境的熱愛、思念、關心與憂心;他的思想在獨特而奔放,貫通佛道,或豁達,或恬淡。心情鬱悶之時,閱讀東坡文,總能從中獲得啟發與解答。

 猶記中學時,因著對詩詞的喜愛,發狠將東坡的詩詞皆強記於腦海,時而引用,時而仿做;但東坡渾然天成的詞句韻腳卻成了作為摹本時的最大困擾;他的韻腳唸起來一點問題都沒有,有時候去深究其平仄時,卻會發現一點都不符合調性,造成模仿作品會變很奇怪......當然這一切都得歸罪於我那三角貓,不曾真正學習過聲韻學的背景有關,不過說真的初學詩詞,不要從模仿蘇東坡開始會是最好的事!

 水調歌頭、定風波、蝶戀花等都是東坡最膾炙人口的詞作;國中時某次的中秋節,國文老師要學生們回家查詢與中秋相關的文學作品,那時我便選了這首水調歌頭。悲哀的是,當時某女歌手的歌曲「但願人長久」正紅,幾乎所有同學都只是很開心的說:「我知道這首!是王X的歌!」,而沒有人知道我們中國人「永遠的鄧麗君」可是比X菲更早唱紅這首東坡先生的名作呢!

 不知東坡地下有知,是否會哀嘆現今教育的失敗呢?

1 comment:

愚者 said...

在現今一片檢討地球暖化的議題時,
我格外佩服東坡先生〔前赤壁賦〕中的:
蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;
自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也!
..........
他誠然是個智者啊!